Speciallæge, dr.med. Peter Schnohr – CV

Om Peter Schnohr

Født 10.06.1941 i København; søn af overlæge, dr. med. Edgar Schnohr (død 1995) og sygeplejerske Lisa Schnohr, født Jansén (død 1974); gift 12.09.1969 med indretningsarkitekt, merkonom Britt Waldö, født 18.12.1942 i Stockholm, datter af pressefotograf Sture Waldö (død 1976) og klinisk kemiker, cand. pharm. Margit Bauer født Gulda (død 2012). Børn: Josephine, f. 71; Christina, f. 75; Alexander, f. 77.

Student (Sortedam Gymnasium) 1960; medicinsk lægeeksamen 1968 ved Københavns Universitet. 1968 ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates). Speciallæge i intern medicin 1980 og i kardiologi 1984. Eksamen i samfundsmedicin 1982.

CV 2019

Lægelig sekretær i Hjerteforeningen 1971-85, overlæge sammesteds 1985-87. I Hjerteforengen især beskæftiget med forebyggelse af hjerte-karsygdomme, herunder landsdækkende oplysningskampagner med pjecer trykt i flere hundrede tusinde eksemplarer om: Motion, Blodtryk, Rygning (første i Danmark 1976), Stress, Kost, Overvægt m.m.

Medicinsk chef i Lægernes Test Center 1987-2004.

Specialistpraksis i København, Hjerteklinikken fra 1980 -2019 .

Grundlægger af verdens første folkemotionsløb, Eremitageløbet i 1969, dets chef, starter og speaker til 2016 med i alt ca. 650.000 deltagere. Æresmedlem af Eremitageløbet i 2013 sammen med tandlæge Svend Carlsen.

Initiativtager til Danmarks første 100 km løb, Slotsløbet, (Kronborg, Fredensborg og Eremitageslottet) fra 1972-78 

Medlem af Idrættens Forskningsråd 1970-96, af Trim-Komiteen 1972-76.

Initiativtager til Hjerteforeningens Motionsklub i 1974. Formand 1974-85. Redaktør af Hjerteforeningens Motionsblad 1974-87.

Medinitiativtager til og leder af ”Østerbroundersøgelsen” fra 1976, en befolkningsundersøgelse af 26.000 mænd og kvinder med hovedformålet at forebygge hjerte/kar-sygdomme. Senere blev antallet af sygdomme udvidet betydeligt. Per 2019 er der publiceret mere end 1.100 videnskabelige artikler.omfattende 23 disputatser og 86  ph.d-afhandlinger. Undersøgelsen er internationalt kendt under navnet: The Copenhagen City Heart Study.

Medlem af Executive Committee, Scientific Council on Epidemiology and Prevention of The International Society and Federation of  Cardiology 1978-86 (sekretær 1982-86). Membre d’Honneur de Féderation de Cardiologie Franc֥aise 1980. Fellow of The American College of Cardiology (FAAC)  1991.

Medlem af udvalg for at vurdere om idrætsmedicin skal indføres som et speciale eller subspeciale 1990-93. Sundhedsstyrelsen forkastede vores forslag.

Medlem af arbejdsgruppe om Hjerterehabilitering fra 1991. I henholdvis 1995 og i 2001 var der udarbejdet vejledende retningslinjer om Arbejdstest, Dansk Cardiologisk Selskab.

Medlem af Lægerådet, Bispebjerg Hospital 1993-96.

Formand for repræsentantskabet for Center for Idrætsforskning, Københavns Universitet 1993-96.

Medlem af Hovedstadens Center for Prospektive Befolkningsundersøgelser fra 1996 (formand 1999-2001).

Medlem af H:S Sundhedsfagligt Råd for Kardiologi 1999-2006, herefter fra 2007 til 2019: Region Hovedstadens Sundhedsfaglige Råd for Kardiologi.

Medlem af bestyrelsen for Danske Interne Medicineres Organisation (DIMO) fra 2001, sekretær 2003, formand 2006-13.

Medlem af bestyrelsen for Foreningen Praktiserende Speciallæger (FAPS) 2008-10.

Seniorforsker ved Bispebjerg Hospital fra 2008.

Medlem af Lægeforeningens Forebyggelsespolitiske Styregruppe 2011-14.

I Kraks Blå Bog fra 1989.

Artikler

Forfatter eller medforfatter til 300 videnskabelige artikler, heraf disputatsen i 2009: ”Physical activity in leisure time: impact on mortality”. H-index: 67 (2019).

Har skrevet 350 populærvidenskabelige artikler overvejende om forebyggelse af hjerte-karsygdomme.

Tildelt

Gunnar Nu Prisen 1978

Æresmedlem af Københavns Skiklub 1979

Professor A. Tybjærg Hansens Ærespris 1991

Æresmedlem af Københavs Idræts-Forening 1992

Committee International Olympique’s medalje i 1996

Dansk Atletik Forbunds Belønningsmedalje 2006

Dansk Kardiologisk Selskabs Hæderspris 2016

Motion

100 meter: 11.0 sek, 200 meter: 23.1 sek

8 maratonløb (bedste 3t 18m)

3 100-km-løb (bedste 11t 39m)

11 Vasaloppet (86 km, bedste 7t 35m), 15 kilometer langrend (1t 1m)

Cykler, tennis, fitness og løb regelmæssigt

Adresse: Rømersgade 3, 1362 København K.


Peter Schnohr kan kontaktes via mail peter@schnohr.dk